Marża i narzut w sklepie internetowym

utworzone przez | Mar 20, 2023 | E-Commerce | 0 komentarzy

Marża i narzut w sklepie internetowym

Marża i narzut to pojęcia, które są doskonale znane e-przedsiębiorcom. Mimo to dość często dochodzi do nieporozumień oraz mylenia ze sobą tych terminów. W związku z tym zastanówmy się, czym marża oraz narzut w rzeczywistości są, a także jak je optymalnie ustalać w sklepach internetowych.

Czym jest narzut i marża w e-commerce?

Czym się różnią marża i narzut?

Marża jest to różnica między ceną zakupu produktu a ceną jego sprzedaży. W e-commerce marża jest jednym z kluczowych elementów rentowności biznesu i oznacza, ile pieniędzy zostaje po opłaceniu wszystkich kosztów związanych z produkcją, dostawą i sprzedażą produktu.

Optymalizacja marży jest ważna, ponieważ pozwala na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa, a także pozwala na lepsze zarządzanie kosztami i rezerwami finansowymi. Narzędzia price intelligence pozwalają na szybkie i łatwe porównywanie cen produktów w różnych sklepach internetowych, co pozwala na lepsze dostosowanie cen swoich produktów do rynku i zwiększenie marży.

Z kolei technika narzutu w e-commerce polega na celowym zwiększaniu cen produktów w sklepie internetowym w stosunku do ceny w jakiej zakupił go sprzedawca. Narzut jest stosowany, aby pokryć koszty związane z produkcją, dostawą, marketingiem i innymi kosztami związanymi z prowadzeniem sklepu internetowego, a także w celu zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

Mylenie marży i narzutu zapewne wynika z faktu, że zarówno marża jak i narzut mają tę samą wartość wyrażoną w kwocie. To znaczy, że jeśli zysk z jednego produktu wynosi 5 złotych, to zarówno marża jak i narzut wynoszą również 5 złotych.

Wyrazić można to za pomocą następujących wzorów:

Marża kwotowa = cena sprzedaży – cena zakupu

Narzut kwotowy = cena sprzedaży – cena zakupu

Sprawa się jednak komplikuje, gdy chcemy przedstawić marżę lub narzut w formie procentowej. Omówmy zatem każdy z tych terminów osobno.

Jak obliczyć marżę w sklepie internetowym?

Marża to wyrażony procentowo stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży. Możemy go obliczyć przy pomocy następującego wzoru:

Marża procentowa = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena sprzedaży) x 100

Załóżmy, że firma nabyła produkt za 80 zł netto, a sprzedaje go za 100 zł. Posłużmy się teraz wzorem, by wyliczyć marżę procentową.

Marża procentowa = (100 zł – 80 zł) / 100 zł x 100% = 20% 

Jak widzimy, marża naszego przykładowego produktu wynosi 20%. 

Jak obliczyć narzut dla produktów w e-sklepie?

Czym jest narzut? Jest on stosunkiem zysku ze sprzedaży do ceny zakupu i podobnie jak marża jest wyrażany procentowo. Wyliczamy go za pomocą poniższego wzoru:

Narzut procentowy = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena zakupu x 100

Wróćmy do przykładu z firmą, która kupiła produkt za 80 złotych, a następnie sprzedawała go za 100.


Narzut procentowy = (100 zł – 80 zł) / 80 zł x 100 = 25%

Narzut wynosi zatem 25%. 

Tak więc, jak widzimy, mimo że marża i narzut wyrażane kwotowo mają tę samą wartość, tak różnią się one podczas zapisu procentowego.

Optymalizacja marży w e-sklepie: jakie narzędzia wybrać i jak je wykorzystać?

Jeżeli e-sprzedawca pragnie mieć pełną kontrolę nad polityką cenową oraz marżą, powinien wykorzystać oprogramowanie price intelligence. Są to narzędzia, które pomagają sprzedawcom internetowym monitorować ceny produktów na rynku i porównywać je z cenami oferowanymi przez konkurencję. Dzięki narzędziom price intelligence można lepiej dostosować ceny asortymentu do preferencji cenowych klientów i rynku, a także zwiększyć marżę poprzez optymalizację cen.

Marża i narzut w e-commerce: ograniczenia i potencjalne zagrożenia

Marża i narzut w e-commerce są ważnymi elementami rentowności biznesu, ale nie są pozbawione ograniczeń. Oto kilka z nich:

  1. Konkurencja: Wysoka marża i narzut mogą przyciągać klientów, ale jeśli konkurencja ma niższe ceny, klienci mogą wybrać konkurencję. Dlatego ważne jest, aby monitorować ceny konkurencji i dostosowywać swoje ceny do rynku.
  2. Preferencje cenowe klientów: Niektórzy klienci są bardziej wrażliwi na cenę niż inni. Zbyt wysoka marża i narzut mogą odstraszyć tego typu klientów i negatywnie wpłynąć na sprzedaż.
  3. Koszty zakupu: Wysoka marża i narzut są możliwe tylko wtedy, gdy koszty zakupu produktów są niskie. Jeśli koszty zakupu są wysokie, marża i narzut będą niższe.
  4. Zmiany rynkowe: Zmiany na rynku, takie jak zmiany cen surowców czy wzrost konkurencji, mogą wpływać na marżę i narzut. Dlatego ważne jest, aby stale monitorować rynek i dostosowywać swoje ceny do bieżącej sytuacji rynkowej.
  5. Kwestie prawne: W niektórych krajach istnieją ograniczenia dotyczące narzutu i marży, takie jak ograniczenia cenowe. Ważne jest, aby znać i przestrzegać prawnych ograniczeń dotyczących marży i narzutu w swoim kraju.

Jak bezpiecznie zmieniać marżę i narzut w sklepie internetowym

echnika narzutu jest często wykorzystywana w e-commerce, ze względu na jej zdolność do zwiększania marży i zysków przedsiębiorstwa, a także umożliwiająca lepsze zarządzanie kosztami i rezerwami finansowymi. Jednakże, należy mieć na uwadze, że zbyt wysoki narzut może zniechęcić klientów i negatywnie wpłynąć na sprzedaż. W związku z tym, kluczowe jest dokładne przemyślenie strategii narzutu oraz dostosowanie jej do preferencji cenowych klientów oraz konkurencji na rynku.

Specjalne narzędzia do monitoringu cen, takie jak Szpiegomat, pozwalają na szybkie i skuteczne zarządzanie ofertami w dowolnych źródłach internetowych. Natomiast dzięki automatyce cenowej, możemy natychmiast wykorzystywać okazje rynkowe i optymalizować marże.

Szpiegomat przykładowo umożliwia podniesienie cen produktów, które oferujemy najtaniej w naszym segmencie rynku, zachowując jednocześnie bezpieczną różnicę cenową między nami i konkurencją. Wystarczy wybrać próg cenowy, którego nie chcemy przekraczać lub ustalić optymalną różnicę pomiędzy naszą i konkurencyjną ofertą. 

Dzięki temu nasze ceny będą same zmieniały się do optymalnego poziomu w oparciu o zachowania innych sprzedawców oraz sytuację rynkową.

Jak skutecznie zarządzać marżą w sklepie internetowym?

Jeżeli czujesz, że monitoring cen jest tym, czego potrzebuje Twoja firma, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci objaśnią szczegółowo działanie programu, a także podpowiedzą, jak wykorzystać jego funkcjonalności, by jak najlepiej służyły Twojemu przedsiębiorstwu.

Opowiedz nam o Twoich potrzebach i dowiedz się jak Szpiegomat pomoże Ci rozwinąć biznes