Marża i narzut – różnice i zastosowania w e-commerce

utworzone przez | Mar 19, 2022 | E-Commerce | 0 komentarzy

Marża i narzut – różnice i zastosowania w e-commerce

Marża i narzut to pojęcia, które są doskonale znane e-przedsiębiorcom, mimo to dość często dochodzi do nieporozumień oraz mylenia ze sobą tych terminów. W związku z tym zastanówmy się, czym jest marża i narzut, oraz czym się one od siebie różnią.

Mylenie omawianych dziś pojęć zapewne wynika z faktu, że zarówno marża jak i narzut mają tę samą wartość wyrażoną w kwocie. To znaczy, że jeśli zysk z jednego produktu wynosi 5 złotych, to zarówno marża jak i narzut wynoszą również 5 złotych.

Wyrazić można to za pomocą następujących wzorów:

Marża kwotowa = cena sprzedaży – cena zakupu

Narzut kwotowy = cena sprzedaży – cena zakupu

Sprawa się jednak komplikuje, gdy chcemy przedstawić marżę lub narzut w formie procentowej. Omówmy zatem każdy z tych terminów osobno.

Czym jest marża?

Marża to wyrażony procentowo stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży. Możemy go obliczyć przy pomocy następującego wzoru:

Marża procentowa = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena sprzedaży) x 100

Załóżmy, że firma nabyła produkt za 80 zł netto, a sprzedaje go za 100 zł. Posłużmy się teraz wzorem, by wyliczyć marżę procentową.

Marża procentowa = (100 zł – 80 zł) / 100 zł x 100% = 20% 

Jak widzimy, marża naszego przykładowego produktu wynosi 20%. 

Co to jest narzut?

Narzut jest stosunkiem zysku ze sprzedaży do ceny zakupu i podobnie jak marża jest wyrażany procentowo.

Narzut wyliczamy za pomocą poniższego wzoru:

Narzut procentowy = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena zakupu x 100

Wróćmy do przykładu z firmą, która kupiła produkt za 80 złotych, a następnie sprzedawała go za 100.


Narzut procentowy = (100 zł – 80 zł) / 80 zł x 100 = 25%

Marża wynosi zatem 25%. 

Tak więc, jak widzimy, mimo że marża i narzut wyrażane kwotowo mają tę samą wartość, tak różnią się one podczas zapisu procentowego.

Jak skutecznie zarządzać marżą?

Ustalenie optymalnej ceny produktów w sklepie może stanowić wyzwanie. Konsumenci dzięki porównywarkom cenowym mogą błyskawicznie porównać najlepsze oferty cenowe w sklepach. Na szczęście sprzedawcy, dzięki nowoczesnym technologiom, mogą błyskawicznie zmieniać ceny i utrzymywać je na optymalnym poziomie. 

Specjalne narzędzia do monitoringu cen, takie jak Szpiegomat, pozwalają na szybkie i skuteczne zarządzanie ofertami w dowolnych źródłach internetowych. Natomiast dzięki automatyce cenowej, możemy natychmiast wykorzystywać okazje rynkowe i optymalizować marże.

Szpiegomat przykładowo umożliwia podniesienie cen produktów, które oferujemy najtaniej w naszym segmencie rynku, zachowując jednocześnie bezpieczną różnicę cenową między nami i konkurencją. Wystarczy wybrać próg cenowy, którego nie chcemy przekraczać lub ustalić optymalną różnicę pomiędzy naszą i konkurencyjną ofertą. 

Dzięki temu nasze ceny będą same zmieniały się do optymalnego poziomu w oparciu o zachowania innych sprzedawców oraz sytuację rynkową.

Jeżeli czujesz, że monitoring cen jest tym, czego potrzebuje Twoja firma, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci objaśnią szczegółowo działanie programu, a także podpowiedzą, jak wykorzystać jego funkcjonalności, by jak najlepiej służyły Twojemu przedsiębiorstwu.

Opowiedz nam o Twoich potrzebach i dowiedz się jak Szpiegomat pomoże Ci rozwinąć biznes